IVI Creative · Web y Gestión de Redes Sociales @ivicreative

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L., és el titular del lloc web que Vostè visita, amb NIF: B-63986715,  i domicili social en Ctra. de Vic 24-34, 3B · 08530 · LA GARRIGA (BARCELONA) sent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa  en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com a la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la  gestió i el tractament de les dades personals recollits en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir en aquesta.

MENORS

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o realitzar operacions comercials o mercantils amb IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure’s als nostres butlletins.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que li sol·licitem en tot moment, són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veraços i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitats. En funció del formulari o apartat al qual accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

Les que particularment indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
Atendre les seves sol·licituds i informar sobre, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
Per a facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o blog.
Per a poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
Per a enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres vehicles, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
Per a facilitar el fer-se seguidor dels perfils de IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L.en les xarxes socials que enllacen en la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials.

Pel que l’exercicis de drets per part de IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes xarxes socials.

CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat, o bé per a complir amb la legislació vigent.

DESTINATARIS DE LES DADES.

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. li garanteix que les seves dades no seran cedits ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per a poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.

Transferències Internacionals: No realitzem transferències internacionals de dades de tercers fos de la Unió Europea.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES

Les seves dades seran tractades amb  la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment.

INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per a facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privacitat, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social de IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L.,  o al correu electrònic: administracio@imocstudio.com incloent fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li, en cas de voler exercir els seus drets de protecció de dades personals. Els drets que pot exercir són els següents:

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.
Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: administracion@ivicreative.com indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privacitat” i “ Avís Legal”  i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis ,l’usuari accepta expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

MESURES DE SEGURETAT

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua,  tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al 100 per 100.

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L.,pot alterar la present política de privacitat per a adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: administracion@ivicreative.com  o telefonant-nos al tel. 937 683 380