IVI Creative · Web y Gestión de Redes Sociales @ivicreative

AVÍS LEGAL

Per a donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web –d’ara endavant el prestador- posa a la disposició dels usuaris la següent informació:

Denominació Comercial: IVI CREATIVE
Denominació Social: IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L.
Domicili Social: CTRA. DE VIC 24-34 3B · 08530 · LA GARRIGA · BARCELONA
NIF: B-63986715
Telèfon: (+34) 93 768 33 80
E-mail: administracion@ivicretive.com

Inscrita en el Registre: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 37979, General, Foli 68, Fulla B-313.798, Inscripcion 1a

Nom de domini: www.ivicreative.com
Nom de domini: www.imocstudio.com

OBJECTE

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol una altra disposició legal que fos aplicable.

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web del prestador es redirigeix a les diverses web dels establiments i serveis que formen part de IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. per a donar-li més detalls sobre ells.

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i l’UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’únic punt de recollida de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte, la finalitat del qual és la de resoldre els dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular IMOC STUDIO GRÀFIC, S.L. La introducció de les dades en aquest formulari implica l’acceptació de l’usuari al tractament de les seves dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la remissió d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

LLEI APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.